Ubicación:Stanisława Kostki Potockiego 10/16 02-958 Warszawa Polonia